Thiết kế & Phát triển sản phẩm (2020)

560.000

*Bao gồm dịch vụ giải đáp, làm rõ nội dung sách

Số trang 400, đen trắng
Số chương 16
Khuyến nghị sử dụng Kỹ sư, doanh nghiệp
Lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm mới
Độ chuyên sâu Cơ bản, có nâng cao
Ưu đãi đang có   
Tác giả TS. Trần Anh Tuấn

Mua ngay Đọc tiếp