fbpx

PDF – Download | Triển khai R&D tại Doanh nghiệp | MTA Hanoi 2018

0

Số trang 35
Định dạng file PDF
Nội dung chủ yếu Các lưu ý về triển khai Nghiên cứu và Phát triển tại doanh nghiệp
Nguồn gốc file & quy định File thuyết trình hội thảo do MES LAB biên soạn và chia sẻ, không sử dụng cho mục đích thương mại. Các hình ảnh trong file thuộc sở hữu của các chủ thể tương ứng.
Độ chuyên sâu Cơ bản, đại trà
Hình thức Free download, không tính phí, sử dụng cho mục đích cá nhân tham khảo riêng lẻ.
Biên soạn MES LAB Team

Mô tả

mtahanoi2018-1