fbpx

PDF – Download | Phát triển sản phẩm trong bối cảnh R&D (Trích RDI ToolKit: Chap 2)

0

Số trang 36
Định dạng file PDF
Nội dung chủ yếu R&D trong doanh nghiệp, phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp, các hình thái tổ chức đội nhóm, dự án,…trong doanh nghiệp khi làm sản phẩm mới, vai trò của sản phẩm – dịch vụ với doanh nghiệp.
Nguồn gốc file & quy định File trích từ Chương 2 RDI ToolKit do MES LAB biên soạn và chia sẻ, không sử dụng cho mục đích thương mại. Các hình ảnh trong file thuộc sở hữu của các chủ thể tương ứng.
Độ chuyên sâu Cơ bản, đại trà
Hình thức Free download, không tính phí, sử dụng cho mục đích cá nhân tham khảo riêng lẻ.
Biên soạn TS. Trần Anh Tuấn & MES LAB Team

Mô tả

 

Link tham khảo tài liệu bản Full (MSL Shop – https://meslab.vn/shop)

Quý vị quan tâm tới các tài liệu đầy đủ nội dung các chương (mà một phần được trích để xem ở đây) có thể tham khảo các đường link sau để tìm hiểu và đặt hàng:

Dành cho Cá nhân

Bản đen trắng – RDI ToolKit BO Edition (BW)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Bản in màu, Mini, tiện mang theo – RDI ToolKit BO Edition (Colored Mini)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Dành cho Doanh nghiệp

RDI21: Gói Tài liệu + Video tự học + Hỗ trợ đồng hành online: https://meslab.vn/shop/rdi21-goi-tai-lieu-video-tu-hoc-ho-tro-dong-hanh-online/

Hình ảnh tham khảo khác (slides)

This slideshow requires JavaScript.