fbpx

PDF – Download | Kinh tế học sản phẩm và Đánh giá hiệu quả (Trích RDI ToolKit: Chap 16)

0

Số trang 29
Định dạng file PDF
Nội dung chủ yếu Tính toán các chi phí dự án, dự trù doanh thu bán hàng, các chi phí khác. Cân đối nguồn tiền, dòng tiền và xác định lỗi, lãi, hiệu quả đầu tư hay không.
Nguồn gốc file & quy định File trích từ Chương 16 RDI ToolKit do MES LAB biên soạn và chia sẻ, không sử dụng cho mục đích thương mại. Các hình ảnh trong file thuộc sở hữu của các chủ thể tương ứng.
Độ chuyên sâu Cơ bản, đại trà
Hình thức Free download, không tính phí, sử dụng cho mục đích cá nhân tham khảo riêng lẻ.
Biên soạn TS. Trần Anh Tuấn & MES LAB Team

Mô tả

Link tham khảo tài liệu bản Full (MSL Shop – https://meslab.vn/shop)

Quý vị quan tâm tới các tài liệu đầy đủ nội dung các chương (mà một phần được trích để xem ở đây) có thể tham khảo các đường link sau để tìm hiểu và đặt hàng:

Dành cho Cá nhân

Bản đen trắng – RDI ToolKit BO Edition (BW)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Bản in màu, Mini, tiện mang theo – RDI ToolKit BO Edition (Colored Mini)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Dành cho Doanh nghiệp

RDI21: Gói Tài liệu + Video tự học + Hỗ trợ đồng hành online: https://meslab.vn/shop/rdi21-goi-tai-lieu-video-tu-hoc-ho-tro-dong-hanh-online/

Hình ảnh tham khảo khác (slides)

This slideshow requires JavaScript.