fbpx

PDF – Download | Kiến trúc và Thiết kế kết cấu sản phẩm (Trích RDI ToolKit: Chap 12)

0

Số trang 35
Định dạng file PDF
Nội dung chủ yếu Xác định cấu tạo sản phẩm, các linh kiện, cụm linh kiện, khối chức năng. Quy hoạch linh kiện sản phẩm, tối ưu thiết kế, tiêu chuẩn hóa, sử dụng linh kiện phù hợp, tối ưu hiệu quả, chi phí, khả năng thay đổi sản phẩm & lắp ráp, bảo trì.
Nguồn gốc file & quy định File trích từ Chương 12 RDI ToolKit do MES LAB biên soạn và chia sẻ, không sử dụng cho mục đích thương mại. Các hình ảnh trong file thuộc sở hữu của các chủ thể tương ứng.
Độ chuyên sâu Cơ bản, đại trà
Hình thức Free download, không tính phí, sử dụng cho mục đích cá nhân tham khảo riêng lẻ.
Biên soạn TS. Trần Anh Tuấn & MES LAB Team

Mô tả

Link tham khảo tài liệu bản Full (MSL Shop – https://meslab.vn/shop)

Quý vị quan tâm tới các tài liệu đầy đủ nội dung các chương (mà một phần được trích để xem ở đây) có thể tham khảo các đường link sau để tìm hiểu và đặt hàng:

Dành cho Cá nhân

Bản đen trắng – RDI ToolKit BO Edition (BW)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-bw/

Bản in màu, Mini, tiện mang theo – RDI ToolKit BO Edition (Colored Mini)

Tập 1: Các bước tạo lập sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-1-cac-buoc-tao-lap-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Tập 2: Triển khai Thiết kế và Quản trị dự án Sản phẩm mới: https://meslab.vn/shop/tap-2-trien-khai-thiet-ke-quan-tri-du-an-san-pham-moi-rdi-toolkit-bo-edition-colored-mini/

Dành cho Doanh nghiệp

RDI21: Gói Tài liệu + Video tự học + Hỗ trợ đồng hành online: https://meslab.vn/shop/rdi21-goi-tai-lieu-video-tu-hoc-ho-tro-dong-hanh-online/

Hình ảnh tham khảo khác (slides)

This slideshow requires JavaScript.