Các gói đào tạo “Thiết kế, Phát triển và R&D sản phẩm”

Các gói đào tạo cá nhân

Gói 1: Kỹ năng và Công cụ xử lý công việc chuyên nghiệp & Lộ trình phát triển sự nghiệp dành cho Kỹ sư

 • Đối tượng: Kỹ sư trẻ dưới 5 năm kinh nghiệm
 • Thời lượng: 2 buổi, mỗi buổi 120 phút

Phần 1: Kỹ năng và công cụ

 1. Tiếp cận công việc: Tinh thần và tác phong chuyên nghiệp
 2. Đặc thù công việc của Kỹ sư: Xử lý vấn đề, Sáng tạo giải pháp, Tư duy cải tiến
 3. Kỹ năng mềm: Giao tiếp, Tiếng Anh, Trao đổi thông tin, Sắp xếp thông tin, Báo cáo, Kỹ năng quản lý thời gian, bám sát tiến độ và phân chia công việc, Làm việc với Nhà cung cấp, đối tác, khách hàng theo phân công, Tham gia và phát huy năng lực trong dự án – team work với đồng nghiệp
 4. Công cụ: tư duy Design Thinking ứng dụng giải quyết vấn đề; Sử dụng email client, các phần mềm hỗ trợ công việc & công cụ quản lý dự án cơ bản

Phần 2: Lộ trình phát triển sự nghiệp

 1. Các giai đoạn: Học hỏi – làm quen, phát huy thế mạnh, tham gia quản lý
 2. Đánh giá bản thân: Cách tự đánh giá, Cách mà Công ty đánh giá nhân viên, đàm phán công việc trước & trong khi làm việc
 3. Lộ trình phát triển phù hợp trong tương lai?

Bonus: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Gói 2: Kỹ thuật thiết kế chuyên sâu & ứng dụng dành cho Kỹ sư R&D + phát triển sản phẩm mới

 • Đối tượng: Kỹ sư đã đi làm, dưới 7 năm kinh nghiệm
 • Thời lượng: 2 buổi, mỗi buổi 120 phút
 1. Tìm hiểu hoàn cảnh sử dụng và nhu cầu người dùng
 2. Xây dựng bảng tính năng cần có & yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
 3. Phát triển ý tưởng, lựa chọn công nghệ và thiết kế concept sản phẩm
 4. Các kỹ thuật thiết kế chuyên sâu: tối ưu hóa kết cấu sản phẩm, chuẩn hóa linh kiện, giảm chi phí sản xuất, phù hợp với yêu cầu về môi trường, bảo vệ quyền với sản phẩm,…
 5. Tạo mẫu và đánh giá
 6. Làm việc với các đối tác, NCC để phát triển công nghệ
 7. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Gói 3: Tổ chức, Quản lý và vận hành dự án Phát triển sản phẩm – R&D

 • Đối tượng: Kỹ sư đã đi làm hoặc quản lý, doanh nghiệp mua cho kỹ sư nguồn, quản lý bộ phận kỹ thuật / R&D, startups các khối ngành kỹ thuật
 • Thời lượng: 2 buổi, mỗi buổi 180 phút
 1. Tổng quan về Phát triển sản phẩm, R&D tại Việt Nam, đặc thù của PTSP, R&D trong Doanh nghiệp
 2. Quy trình tiêu chuẩn Phát trển SP, R&D
 3. Thấu hiểu thị trường & nhu cầu Khách hàng
 4. Quy hoạch tính năng SP
 5. Khái lược về các công đoạn thiết kế (Ý tưởng >> Concept >> Chi tiết >> Thử nghiệm)
 6. Quản lý dự án PTSP, R&D – phân chia công việc và đôn đốc tiến độ
 7. Tính toán và đánh giá khả thi dự án về kinh tế
 8. Xu hướngcông cụ phục vụ dự án PTSP, R&D
 9. Các chủ đề khác: SHTT, Hợp tác các phòng-ban, motivate đội ngũ,…
 10. Xây dựng, Tổ chức và Quản lý – vận hành bộ phận Thiết kế, PTSP, R&D tinh gọn, hiệu quả
 11. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Các gói đào tạo doanh nghiệp

Gói RDI ToolKit Advanced D1

Là gói đào tạo chuyên sâu, trình bày đầy đủ quy trình và các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong thiết kế, nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Gói bao gồm tài liệu đào tạovideo bài giảng online

Tài liệu đào tạo dày 540 trang với 18 chương, nêu lên các góc nhìn gợi mở và đào sâuduy tổng quan cũng như chi tiết các giai đoạn, các bước phát triển sản phẩm. Tài liệu phù hợp cho các kỹ sư, trưởng nhóm kỹ thuật muốn đào sâu thêm tư duy và kiến thức hoặc các cấp quản lý muốn tham khảo cách vận hành dự án

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Gói RDI ToolKit Advanced D2

Là gói đào tạo chuyên sâu, trình bày đầy đủ quy trình và các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong thiết kế, nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Gói bao gồm tài liệu đào tạo và video bài giảng online

Tài liệu đào tạo dày 540 trang với 18 chương in màu, nêu lên các góc nhìn gợi mở và đào sâu tư duy tổng quan cũng như chi tiết các giai đoạn, các bước phát triển sản phẩm. Tài liệu phù hợp cho các kỹ sư, trưởng nhóm kỹ thuật muốn đào sâu thêm tư duy và kiến thức hoặc các cấp quản lý muốn tham khảo cách vận hành dự án

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Gói RDI ToolKit Advanced E1

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn đào tạo nhân sự, do đội ngũ chuyên gia của MES LAB triển khai giảng dạy trực tiếp cho doanh nghiệp.

Gói bao gồm tài liệu đào tạo và giảng dạy online. Học viên được tương tác với giảng viên, hỏi đáp các vấn đề vướng mắc, được nhận video bài giảng và các dịch vụ bổ sung mở rộng.

Tài liệu đi kèm khoá học là bản đầy đủ nhất đang được cung cấp (RDI Advanced, dày 664 trang với 20 chương, in màu trên giấy ngà chống loá)

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn

Gói RDI ToolKit Advanced E2

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn đào tạo nhân sự, do đội ngũ chuyên gia của MES LAB triển khai giảng dạy trực tiếp cho doanh nghiệp.

Gói bao gồm tài liệu đào tạo và giảng dạy trực tiếp (2 buổi, mỗi buổi 180 phút). Học viên được tương tác trực tiếp với giảng viên, hỏi đáp trực tiếp các vấn đề vướng mắc, được nhận video bài giảng và các dịch vụ bổ sung mở rộng.

Tài liệu đi kèm khoá học là bản đầy đủ nhất đang được cung cấp (RDI Advanced, dày 664 trang với 20 chương, in màu trên giấy ngà chống loá)

Vui lòng liên hệ MES LAB để biết thêm chi tiết

 • Hotline: 091.751.9900
 • Email: meslab@meslab.vn