Outsource dự án Thiết kế & Phát triển sản phẩm

MES LAB thực hiện outsource một phần hoặc toàn bộ dự án Thiết kế & Phát triển sản phẩm. Các hạng mục chính bao gồm

Nghiên cứu thị trường

  • Khảo sát dung lượng thị trường
  • Khảo sát nhu cầu của khách hàng/người dùng sản phẩm
  • Tìm hiểu hiện trạng công nghệ, cạnh tranh trên thị trường

Triển khai thiết kế

  • Lên quy hoạch dải sản phẩm cho ngắn hạn-dài hạn (product portfolio, dựa trên định hướng doanh nghiệp về chiến lược sản phẩm, cạnh tranh – thực hiện cùng, phối hợp cùng doanh nghiệp)
  • Xây dựng các tính năng của mỗi sản phẩm
  • Thiết kế concept sản phẩm: ý tưởng, công nghệ, kiểu dáng, tối ưu kết cấu (kết hợp cùng kỹ sư của công ty để triển khai thiết kế chi tiết, BOM list, khuôn mẫu,..) bàn giao các thiết kế & files 3D.

Tìm kiếm đối tác cung ứng vật tư

  • Tìm kiếm đối tác
  • Kết hợp đưa ra tiêu chuẩn
  • Kết hợp cùng doanh nghiệp đàm phán, làm việc với các đối tác

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ MES LAB theo hotline 091.751.9900 hoặc email meslab@meslab.vn