Tư vấn xây dựng, vận hành bộ phận R&D, Thiết kế & phát triển sản phẩm

MES LAB thực hiện tư vấn xây dựng và vận hành bộ phận R&D qua các giai đoạn. Dịch vụ bao gồm việc tìm hiểu đặc thù doanh nghiệp, tuyển dụng và đào tạo cơ bản cho nhân viên, xây dựng hệ thống quy trình biểu mẫu

Giai đoạn 1

 • Thời gian: 1 tháng
 • Nội dung: Hệ thống và đào tạo cơ bản

Các hạng mục

 • Tìm hiểu đặc thù doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức
 • Đề xuất chỉnh sửa sơ đồ tổ chức bộ phận R&D, thiết kế & phát triển sản phẩm
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nếu cần (đưa ra các tiêu chuẩn tuyển dụng, mức đãi ngộ, hỗ trợ cùng phỏng vấn sàng lọc chuyên môn)
 • Đào tạo cơ bản (kỹ sư cũ và mới)
  • Đạo đức nghề nghiệp & Lộ trình phát triển
  • Kỹ năng mềm: email & báo cáo
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Tư duy thị trường
 • Đề xuất và thử nghiệm quy trình, kỹ thuật, các biểu mẫu

Giai đoạn 2

 • Thời gian: 1 tháng
 • Nội dung: Đào tạo chuyên sâu & thực hành kỹ năng

Các hạng mục

 • Đào tạo chuyên sâu: Kỹ thuật thiết kế, các kỹ thuật nghiên cứu thị trường, đánh giá sản phẩm
 • Đào tạo quản lý: Kỹ năng lead & motivate team, đánh giá sản phẩm, quản lý dự án, công cụ ra quyết định
 • Quy trình cộng tác giữa bộ phận R&D, thiết kế & phát triển sản phẩm với các phòng, ban khác
 • Hướng dẫn kinh nghiệm xử lý các tình huống

Giai đoạn 3

 • Thời gian: 1 tháng
 • Nội dung: Vận hành, đóng gói dự án mẫu

Các hạng mục

 • Đưa ra 01 dự án mẫu (làm ví dụ thực tế)
 • Vận hành chạy thử 01 dự án (dự án thực tế của doanh nghiệp vào thời điểm đó)
 • Tổng hợp kết quả, chỉnh sửa quy trình mẫu
 • Vận hành thử
 • Bàn giao và đóng gói toàn bộ tài liệu

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ MES LAB theo hotline 091.751.9900 hoặc email meslab@meslab.vn