fbpx
/

Phát triển sản phẩm: Tổng quan (CN2020-C1)

Phát triển sản phẩm là hoạt động quan trọng mang tính cốt lõi cho sản xuất, kinh doanh và triển khai dịch vụ của doanh nghiệp.

Cái nhìn đúng về Phát triển sản phẩm sẽ giúp định hướng chiến lược và lập kế hoạch hiệu quả hơn.

Mục lục Khóa học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1. Những câu chuyện Phát triển sản phẩm

2. Góc nhìn về Phát triển sản phẩm

3. Giải bài toán Phát triển sản phẩm

4. Quy trình Phát triển sản phẩm

5. Tổng kết & Bài tập

6. Tài liệu & Media bổ sung

MES LAB HSA TEAM

<< Bài trước

Bài kế tiếp >>

Previous Story

Xác lập dự án | Design Thinking Phát triển sản phẩm