Lưu trữ (Archives)

Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng SolidWorks #1

Làm thế nào giữ được các quan hệ inplace trong assemly khi dùng smart component, sub-assembly cũng như khi copy, mirror các cụm chi tiết chứa các inplace trong assembly?

Khái niệm về InPlace:

Khi ta thiết kế một part mới trong môi trường Assembly, việc đầu tiên là phải chọn một mặt phẳng để xác định Front Plane cho part mới này. Mặt phẳng được chọn có thể là một trong số các Plane hoặc các bề mặt phẳng trên một trong số các chi tiết có sẵn trong Assembly. Khi đó, SW sẽ tự động gán một quan hệ cố định vị trí giữa part mới và mặt phẳng được chọn kể trên, quan hệ đặc biệt này được gọi bằng thuật ngữ InPlace.

Dưới đây là một Assembly, gồm khối hộp vàng đã được thiết kế trong môi trường Part và khối hộp xanh được thiết kế trong môi trường Assembly này, với mặt phẳng được chọn để chèn là mặt đáy của khối hộp vàng. Ta thấy trong thư mục Mate có tương quan InPlace (Part, Part).

2461424174_41e222ee73

Khi chèn Assembly gồm hai khối hộp này vào một Assembly khác, tương quan InPlace đó vẫn được bảo toàn, tức là hai khối hộp bị gắn cứng với nhau, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Song, bây giờ nếu ta dùng lệnh Mirror để tạo một bản sao của hai khối này thông qua một mặt phẳng thì xảy ra hai khả năng:

Thứ nhất: nếu ta dùng tùy chọn Instanced component is used on both sides thì các khối hộp được sao chép vẫn bảo toàn tương quan InPlace, nhưng vị trí của chúng dường như lệch lạc chứ không thẳng thắn như ta hy vọng. Vấn đề ở chỗ: với tùy chọn này, lệnh Mirror chỉ có thể làm đối xứng khối tâm của các cụm chi tiết mà thôi chứ không làm kiểu soi gương được, vì muốn thế thì phải dùng tùy chọn thứ hai dưới đây.

2461424176_598eb2d56f

Thứ hai: nếu ta dùng tùy chọn Mirrored component has left/right version thì khi đó ta có mô hình đối xứng gương thực sự. Bản chất là SW đã tự động tạo ra một Assembly nữa đối lập với Assembly con mà ta đưa vào tổ hợp mẹ. Bản Assembly mới này chỉ đơn thuần sao chép các thuộc tính hình học của bản gốc mà không quan tâm tới các feature đã tạo ra bản gốc và làm nghịch đảo tương quan lắp ráp mà thôi. Vì thế, không những nó không còn tương quan InPlace, mà mọi feature đều không tồn tại trong đó.

2461424178_fe66a47dce

Đối với trường hợp Copy hoặc Array thì hoàn toàn bình thường, minh họa dưới cho thấy lệnh Array vẫn bảo toàn các InPlace cho các bản sao:

2461424180_e97466ab1e

 

@DCL (meslab.org)