fbpx
/

Nhu cầu khách hàng | Design Thinking Phát triển sản phẩm

Nhu cầu khách hàng đề tài quan trọng, sống còn với sự thành công của dự án sản phẩm. Hiểu khách hàng là điểm xuất phát bắt buộc của việc Phát triển sản phẩm sử dụng Design Thinking. Triết lý của Design Thinking là lấy khách hàng làm trung tâm.

Về tài liệu được chia sẻ

Tài liệu này được trích từ cuốn “Cẩm nang phát triển sản phẩm” phiên bản 2015 nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng.

Chúng tôi cung cấp tài liệu này free tới cộng đồng và đây là những kiến thức cơ bản nhất, sơ khai nhất. Tài liệu được cung cấp ở dạng as-is – có sao chia sẻ vậy – và không đi kèm ràng buộc hỗ trợ.

Phần 1: Khái niệm về Đồng cảm với Khách hàng

Những câu chuyện về sự đồng cảm và khái niệm “Đồng cảm với khách hàng”

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Đồng cảm diễn ra như thế nào, gồm những giai đoạn, bước nào, mỗi bước cần làm điều gì?

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Phần 2: Quá trình của sự đồng cảm

Đồng cảm diễn ra như thế nào, gồm những giai đoạn, bước nào, mỗi bước cần làm điều gì?

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Phần 3: Các phương pháp thu thập dữ liệu

Các phương pháp và công cụ để thu thập dữ liệu trong quá trình đồng cảm và khảo sát nhu cầu khách hàng.

Một số gợi ý để nâng cao hiệu quả với phương pháp phỏng vấn khách hàng.

Video bài giảng cho nội dung này (2015)

Video bổ sung

Dưới đây là 02 videos chia sẻ thêm về Tư duy thiết kế (D. Thinking) và PTSP.

Lưu ý: 

  • Nội dung các video không nhất thiết phù hợp 100% với các slides kiến thức MES LAB chia sẻ phía trên.
  • Các bạn xem để lấy thông tin và góc nhìn đa chiều.

BONUS: Xem file PDF cẨM NANG 2020 (bản demo)

File đính kèm là Chương 2: “Đồng cảm với khách hàng” trích từ sách “Cẩm nang Phát triển sản phẩm” (2020)”.

Lưu ý: Các file demo thường sẽ có một số nội dung bị cắt hoặc che mờ. Những nội dung này sẽ có đủ trong bản thương mại với độ phân giải cao.

Shared Version – Cam Nang PTSP 2020 – Chap 2

MES LAB TEAM

Previous Story

Tổng quan | Design Thinking Phát triển sản phẩm

Next Story

Xác lập dự án | Design Thinking Phát triển sản phẩm