Ứng dụng

Kiến trúc sản phẩm P1

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi

Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu mới. Chi tiết xin xem tại https://meslab.vn/rdi-toolkit

Kiến trúc sản phẩm là gì?

Mỗi sản phẩm bất kỳ đều được cấu thành từ hai thành tố chính:

  • phần “vật lý” là những chi tiết, cụm chi tiết,…sờ được, nắm được, nhìn thấy được và (ii) phần “phi vật lý” hay các “chức năng”, là các hoạt động, các chuyển biến bên trong sản phẩm mà chúng ta không thể “nhìn” hay “sờ” thấy. Thông thường, sản phẩm hiện đại được phân thành từng block (khối, mô đun) khác nhau. Kiến trúc sản phẩm chính là sơ đồ mô tả việc chức năng nào được gán cho block nào của sản phẩm. Nói cách khác, Kiến trúc sản phẩm cho chúng ta biết mối quan hệ giữa các bộ phận vật lý và các chức năng của sản phẩm.

Kiến trúc sản phẩm là cốt lõi của khâu Thiết kế ở cấp độ hệ thống.

  Chức năng   Bộ phận đảm nhận
  Power Storage (lưu trữ điện)   Battery (ắc quy), charge controller (bộ điều khiển sạc)
  Power Conditioning (điều độ điện)   Dimmer (bộ chỉnh sáng), Amplifier (bộ khuếch đại)
  Light Generation (tạo sáng)   LEDs (đèn LED)

Nguồn: Báo cáo dự án LED của Rochester Institute of Technology.

Việc xác định Kiến trúc sản phẩm đồng nghĩa với việc gán các chức năng cụ thể cho những bộ phận vật lý cụ thể làm cơ sở cho việc chi tiết hóa thiết kế cũng như xác định rõ những phần việc cần làm tiếp theo.

Các kiểu Kiến trúc sản phẩm cơ bản

Về cơ bản, chúng ta có 2 loại Kiến trúc sản phẩm: Kiến trúc mô đun (Modular) và Kiến trúc tích hợp (Integral). Hiểu một cách sơ bộ, trong kiến trúc mô đun, các block vật lý được phân chia chức năng rõ ràng, mỗi block đảm nhận một chức năng nhất  định, không chồng chéo. Trong kiến trúc tích hợp, các chức năng có   thể chồng chéo, đan xen giữa các block: Mỗi block có thể tham  gia đảm  nhận  ở nhiều chức năng  khác nhau và mỗi chức năng   có thể được đảm nhận bởi nhiều block. Hình 9.2 và 9.3 minh họa rõ hơn về Kiến trúc mô đun và Kiến trúc tích hợp. Trong thực tế, các sản phẩm thường sử dụng Kiến trúc Hỗn  hợp  (hình  9.4) trong đó có một phần sử dụng kiến trúc mô đun (mỗi block đảm nhận một chức năng riêng) và một phần khác sử dụng kiến trúc tích hợp.

Ví dụ về Kiến trúc mô đun

Một ví dụ có thể đưa ra về Kiến trúc mô đun là một ngôi nhà (sản phẩm) đủ rộng mà ở đó, mỗi phòng thực hiện một chức năng riêng biệt: phòng khách, phòng bếp, gara, phòng ngủ, phòng trưng bày…Dễ dàng thấy được là kiểu Kiến trúc mô đun này mang lại sự thoải mái, tiện dụng, sự độc lập giữa các mô đun rất cao dẫn đến việc một mô đun bị hỏng thì các mô đun khác sẽ không (hoặc ít) bị ảnh hưởng. Nhược điểm cơ bản của kiểu Kiến trúc mô đun là không giúp tiết kiệm không gian. Với những sản phẩm đòi hỏi khắt khe về tiết kiệm không gian như điện thoại di động, máy tính xách tay…thì kiến trúc mô đun không phải là lựa chọn tốt.

Ví dụ về kiến trúc tích hợp:

Lấy một ví dụ tương tự với sản phẩm nhà ở, Kiến trúc tích hợp có thể thấy ở những căn hộ nhỏ, hẹp mà ở đó, vì yêu cầu tận dụng tối đa không gian, các block (các khoảng không gian) được chia sẻ để đáp ứng nhiều chức năng nhất có thể (xem hình 9.6). Ưu điểm cơ bản của Kiến trúc tích hợp là sự tiết kiệm về không gian, vật tư…và nhược điểm cơ bản là sự phụ thuộc giữa các block dẫn đến việc nếu một block gặp vấn đề thì các block khác sẽ bị ảnh hưởng và cả sản phẩm có thể không hoạt động được. Ngoài ra, cơ chế hoạt động bên trong sản phẩm dùng Kiến trúc tích hợp tương đối phức tạp và khó xác định hơn Kiến trúc mô đun.

Như trên đã nêu, mỗi kiểu Kiến trúc mô đun và tích hợp có các ưu nhược điểm khác nhau, và do đó, được sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.

MES LAB

To Top