Lưu trữ (Archives)

[IDK3-09-2] Lớp Kỹ thuật phát triển ý tưởng sản phẩm ngày 25/09/2014

Ngày 25/09/2014, lớp học “Kỹ thuật phát triển ý tưởng sản phẩm” kỳ 2 tháng 9 đã diễn ra tại studio của MES LAB R&D tại Hà Đông, Hà Nội. Trong hơn 3 giờ vừa học vừa thực hành, các bạn học viên, hiện đang là sinh viên của nhiều trường đại học tại Hà Nội, đã được các giảng viên của MES LAB truyền đạt, chia sẻ và hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong phát triển ý tưởng. Thông qua các ví dụ thực tế, các bạn đã cảm nhận rõ ràng hơn về những lợi ích thiết thực mà các ý tưởng hay mang lại. Hơn nữa, bằng phương pháp thực hành có tính tương tác và thực tế cao, các bạn cũng đã có những trải nghiệm thú vị về hiệu quả của brainstorm, kỹ năng làm việc nhóm trong sáng tạo và hoàn thiện ý tưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp học:

Giảng viên MES LAB trình các khái niệm và kỹ thuật phát triển ý tưởng
Giảng viên MES LAB trình các khái niệm và kỹ thuật phát triển ý tưởng
Giảng viên MES LAB hướng dẫn quy trình và các nội dung thực hành về phát triển ý tưởng
Giảng viên MES LAB hướng dẫn quy trình và các nội dung thực hành về phát triển ý tưởng
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trình bày ý tưởng trước nhóm
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trình bày ý tưởng trước nhóm
Các bạn học viên đang trình bày ý tưởng của mình trước nhóm
Trình bày ý tưởng trước nhóm
Thảo luận về ý tưởng của các thành viên trong nhóm
Thảo luận về ý tưởng của các thành viên trong nhóm
Huấn luyện viên MES LAB góp ý và chia sẻ thêm về việc kết hợp các ý tưởng
Huấn luyện viên MES LAB góp ý và chia sẻ thêm về việc kết hợp các ý tưởng
Chấm điểm và đánh giá, lựa chọn ý tưởng
Chấm điểm và đánh giá, lựa chọn ý tưởng
Một trong các nhóm thực hành ...
Một trong các nhóm thực hành

MES LAB sẽ triển khai thêm nhiều khoá học kèm thực hành như vậy để giúp các bạn sinh viên, kỹ sư, doanh nghiệp sáng tạo hơn trong công việc và kinh doanh.

Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tham khảo về hình thức đào tạo này tại: https://meslab.vn/idk3

Minh Ngọc @ MES Lab. R&D