fbpx

LỊCH SỬ

MES LAB JSC. (trước đây là MES LAB Co. LTD.) có tiền thân là Diễn đàn cộng đồng MES LAB (www.meslab.org) thành lập ngày 20 tháng 5 năm 2006 với mảng chuyên môn Vật liệu – Luyện kim, Cơ khí – Tự động hóa, CAD CAM CAE.

Do yêu cầu của thực tế công nghiệp, từ năm 2014, MES LAB phát triển thành một Doanh nghiệp với mảng chuyên môn chiến lược: Nghiên cứu, Làm dự án và Đào tạo, Tư vấn về:

  • Thiết kế, Phát triển sản phẩm,
  • Đổi mới sáng tạo và
  • Triển khai R&D

cho các khối ngành Sản xuất, Kinh doanh, Thương mại và Dịch vụ.

Hiện tại

MES LAB ngày càng được biết đến nhiều hơn với tư cách doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu và ứng dụng Tư duy thiết kế (Design Thinking) để giải quyết các vấn đề về: Tối ưu thiết kế, Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Thiết kế và sáng tạo dịch vụ, Đổi mới sáng tạo, Tìm kiếm giải pháp, Tổ chức các dự án R&D.

Trong lĩnh vực này, MES LAB đã:

Sứ mệnh

  1. Nghiên cứu, Thiết kế, Phát triển các Sản phẩm – Dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực, giá trị bền vững và lâu dài cho người dùng, cộng đồng, xã hội
  2. Giúp các cá nhân doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn về lĩnh vực “Thiết kế, Phát triển sản phẩm – dịch vụ, R&D, Đổi mới sáng tạo” thông qua việc tư vấn xây dựng đội ngũ, trang bị quy trình & cách làm, triển khai dự án.

Tầm nhìn

MES LAB đặt mục tiêu năm 2024 trở thành tổ chức chuyên sâu và hàng đầu về Kỹ thuật, Thiết kế, Đổi mới sáng tạo và Triển khai R&D tại Việt Nam và vươn ra Quốc tế.

Giá trị cốt lõi

  1. Khả năng sáng tạo không ngừng
  2. Sự chính trực,
  3. Tinh thần cam kết & chuyên nghiệp

MES LAB TEAM, 12.9.2021