fbpx

Kỹ năng làm việc

Các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả: tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng tìm kiếm thông tin, sàng lọc thông tin, báo cáo, giao tiếp, sử dụng công cụ CNTT,….

Hiển thị tất cả 3 kết quả