fbpx
 

HomeCategoryKỹ năng làm việc

Các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả: tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng tìm kiếm thông tin, sàng lọc thông tin, báo cáo, giao tiếp, sử dụng công cụ CNTT,….

Các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả: tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng tìm kiếm thông tin, sàng lọc thông tin, báo cáo, giao tiếp, sử dụng công cụ CNTT,….

Hiển thị tất cả 3 kết quả