HomeCategory

Techniques – Các kỹ thuật sử dụng trong ngành Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D công nghiệp. Các kỹ thuật này đang dạng và phong phú. Nếu biết cách áp dụng đúng, chuẩn thì sẽ nâng cao hiệu quả công việc. Các kỹ thuật này được áp dụng riêng cho từng giai đoạn trong hoạt động Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D công nghiệp. Độc giả có thể truy cập vào đây bất cứ lúc nào để cập nhật thông tin. Độc giả sử dụng email để đăng ký các bài viết mới nhất trên MES LAB, Techniques Thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0917.51.9900. Email: meslab@meslab.vn.
https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/10/online-survey-1.jpg

A. Đặt vấn đề Khảo sát nhu cầu khách hàng là bước đầu tiên và quan trọng trong hoạt động phát triển, sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp đều chú trọng và lưu tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19, khảo sát nhu cầu khách hàng đang là bài toán khó đối với các doanh nghiệp. Vậy, làm thế nào...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/11/NPD-1280x720.jpeg

[MES LAB] Loạt bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả trang web www.meslab.vn cũng như khách hàng của MES LAB cái nhìn mang tính tổng quan, toàn diện về bài toán phát triển sản phẩm, hiểu được vai trò, tầm quan trọng của nó với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng như quốc gia và dưới góc độ cá nhân, làm thế nào để hưởng lợi khi nắm vững những kiến thức về mảng chuyên môn này. Loạt bài viết cung cấp kiến thức chung về toàn bộ bức tranh phát triển sản phẩm cũng như những việc cần làm trong từng bước của quá trình biến ý tưởng thành sản phẩm tương đối hoàn chỉnh. Các bài viết được bố cục rõ ràng, mạch lạc và chú trọng vào ứng dụng thực tế. Để đọc các bài viết này, chúng tôi không đòi hỏi bạn phải có chuyên môn đặc biệt nào, mọi người đều có thể đọc và hiểu được. Tuy nhiên, các kiến thức và kỹ thuật nêu trong loạt bài chỉ ở mức tổng quan và chưa đi vào chi tiết vì việc đó nằm ngoài phạm vi cũng như mục đích của loạt bài viết. Quý vị độc giả có quan tâm sâu hơn đến việc ứng dụng kiến thức ở mức độ chi tiết, làm ra sản phẩm ngay thì nên tham khảo bộ sách Thiết kế và Phát triển sản phẩm và Khóa học Thiết kế và Phát triển sản phẩm BootCamp.

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/02/20140207151222-o-to_1110399621.jpg

Bài viết này tóm lược lại hành trình thiết kế và phát triển một sản phẩm thương mại mà các doanh nghiệp thường phải đi qua. 1. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh Đây là khởi đầu của tất cả các doanh nghiệp muốn bước chân vào thị trường. Cơ hội kinh doanh là kết quả sự cân đối giữa nhu cầu của thị trường và khả năng của doanh nghiệp. Tìm kiếm cơ hội...