fbpx
 

HomeCategoryDanh mục: Tư vấn – Đồng hành (RDI)

MES LAB tư vấn các hạng mục: setup bộ phận R&D, thiết kế, phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là về sáng tạo, đổi mới sản phẩm, tổ chức team – brainstorm ý tưởng, vận hành dự án, vận hành bộ phận R&D, phát triển sản phẩm, tổ chức R&D, đầu tư quy hoạch và triển khai R&D tại Việt Nam