fbpx
 

HomeCategoryCategory: Tài liệu – Đào tạo – Huấn luyện (HSA)

MES LAB cung cấp sách, tài liệu hướng dẫn, bài giảng, video (multimedia), các files, biểu mẫu, tiêu chuẩn,….cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. MES LAB cũng tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện public và in-house theo yêu cầu để phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp muốn học về R&D, Kỹ thuật thiết kế tối ưu, phát triển sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, vận hành trong mảng liên quan, kỹ thuật hệ thống, công nghiệp….và các kỹ năng cần thiết khác cho công việc