fbpx
 

HomeCategoryDanh mục: Dự án R&D – PTSP (RDI)

MES LAB đảm nhận toàn bộ dự án nghiên cứu, phát triển (R&D) sản phẩm mới từ lúc lập chiến lược, nghiên cứu thị trường, đánh giá báo cáo khả thi, ý tưởng, concept, thiết kế kiểu dáng, thiết kế kỹ thuật, khuôn mẫu, phương án gia công, linh kiện và nhà cung cấp, thử nghiệm sản phẩm, launching,…