Kỹ thuật thiết kế

Kiến trúc sản phẩm, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế tối ưu cho Chế tạo, Lắp ráp, cho Môi trường…