HomeCategoryCategory: LIB

Đây là khu vực dành riêng cho thành viên MES LAB đã đăng kí mua bộ công cụ RDI ToolKit hoặc khóa RDI Online. Một số bài viết cần đăng nhập tài khoản thành viên để xem được. Bạn đọc có thể liên hệ với MES LAB (Hotline 091.751.9900 hoặc email meslab@meslab.vn) để được cung cấp thêm thông tin.

Chương 2 – Phát triển sản phẩm trong bối cảnh R&D sẽ phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của sản phẩm, cách nhìn đúng về sản phẩm, các khó khăn cũng như những niềm vui khi làm Phát triển sản phẩm/R&D để từ đó đưa ra cách làm phù hợp.

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/11/Slide8.png

Chương 1 – Triển khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động R&D trong đời sống và doanh nghiệp, khai thác sự khác nhau giữa R&D ở nước ngoài và Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận xét và hướng đi phù hợp cho hoạt động R&D trong doanh nghiệp Việt.n khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động...