HomeCategory

Gallery – chuyên mục ưu trữ các hình ảnh, video, multimedia về các hoạt động, tin tức trong ngành Phát triển sản phẩm, R&D. Những hình ảnh này được lấy từ các trang web, đơn vị chính thống. Như vậy, độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn. Ngoài ra, còn có Gallery ảnh, video của các hoạt động, sự kiện của MES LAB. Đó là các khoá học, seminar, các buổi tham dự triển lãm như: MTA, Propak,…Những sự kiện này sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Độc giả có thể đăng ký qua email để nhận các bài viết mới nhất.