fbpx
 

HomeCategoryDanh mục: Thông tin SP-DV

Các bài viết đưa thông tin về sản phẩm – dịch vụ mà MES LAB cung cấp
https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/07/IEMS-14-325_F1.gif

Báo cáo tổng quan thị trường và công nghệ sản phẩm là hạng mục rất quan trọng khi triển khai dự án sản phẩm mới. Tuy nhiên, công việc này thường không được chú trọng triển khai. Việc này dẫn đến sản phẩm ra thị trường không có được sự đón nhận từ thị trường. Nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp, dự án có những thông tin, nhận định khách quan về thị trường và...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/8-1280x720.jpg

Dịch vụ tư vấn phương pháp và công cụ tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ lên kế hoạch và quản lý tiến độ dự án chi tiết và hiệu quả hơn. Dịch vụ cung cấp các phương pháp và công cụ bóc tách, phân bổ dự án. Tiến trình dự án được làm rõ và kiểm soát từ các hạng mục công việc đến các sự việc phát sinh khi thực hiện. Các...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/3.jpg

Dịch vụ tính toán chi phí và hạch toán kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng trong mỗi dự án. Tính toán chi phí dự án là hoạt động bóc tách và xác định các chi phí đầu tư cho từng hạng mục dự án. Hạch toán kinh tế là hoạt động thống kê tài chính (thu, chi) của doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư lãi hoặc...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/Product-Development-Strategy-for-Successful-Product-Launches_anhmota.jpg

Dịch vụ xác định chiến lược & quy hoạch tính năng được thực hiện sau khi tiến hành đồng cảm với khách hàng và nắm được những nhu cầu thiết yếu của họ đối với sản phẩm. Nội dung báo cáo Nội dung bản báo cáo. Nguồn: MES LAB Dịch vụ xác định chiến lược và quy hoạch tính năng dành cho ai? Đối tượng khách hàng. Nguồn: MES LAB Báo cáo giúp giải quyết...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/21.jpg

Dịch vụ khảo sát và đưa ra phương án kỹ thuật cho sản phẩm giúp các doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển phù hợp cho sản phẩm mới. Về mặt kỹ thuật, dịch vụ giúp các nhà sản xuất có thể tối ưu hoá các công đoạn từ thiết kế, sản xuất đến bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm. Về mặt thị trường, sản phẩm mới được tạo ra có tính cạnh tranh cao...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/z2310994958412_bd8d6a690fb3f5a841c52c8a6d97fc60-1080x720.jpg

Dịch vụ thiết kế và tạo mẫu 3D Xu hướng phát triển của thiết kế và tạo mẫu 3D – Xu hướng số hóa thiết kế và các dữ liệu kỹ thuật Với sự mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của tất cả các ngành, từ marketing, sales, các ngành dịch vụ, ngân hàng đến bảo hiểm, bán lẻ… Đối với các ngành kỹ thuật...