fbpx
 

HomeCategoryDanh mục: Tài liệu: Files & Docs

Bài viết theo format đăng tải các tài liệu kỹ thuật mà MES LAB thực hiện và chia sẻ. Các đường link này để phục vụ download và chèn link minh họa cho các bài viết khác.
https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/01/4.4.001.bmp

Tài liệu được trích từ báo cáo phân tích công nghệ nồi chiên không dầu được PDMA – MES LAB thực hiện. Các thông tin đã được chỉnh sửa  một số dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật của dự án.   Tài liệu bao gồm: File PDF: Công nghệ sử dụng trong NCKD (Meslab) Click to access Cong-nghe-su-dung-trong-NCKD-Meslab.pdf Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, xin liên...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/01/9-640x362-1.png

Tài liệu được trích từ báo cáo nghiên cứu thị trường nồi chiên không dầu được PDMA – MES LAB thực hiện. Các thông tin đã được chỉnh sửa  một số dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật của dự án. Tài liệu bao gồm: File PDF: Tổng hợp thông tin thị trường NCKD (MES LAB) Click to access Tong-hop-thong-tin-thi-truong-NCKD-MES-LAB.pdf Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, xin...