HomeCategory

DIY Projects là các hướng dẫn, bản vẽ thiết kế,…do các Học viên tại HSA @ MES LAB thực hiện. Đây là các bạn đã tham gia các khoá học, đào tạo của chúng tôi. Tại các khoá học này, học viên sẽ được các HLV hướng dẫn thực hành từng bước. Sau đó, HLV đánh giá, nhận xét và đúc kết thành kiến thức cốt lõi. DIY Projects nhằm mục đích chia sẻ cho cộng đồng để tự làm các sản phẩm hữu ích cho đời sống với chi phí phù hợp, nguyên vật liệu dễ tìm. Các sản phẩm này có thể kế như: máy lọc không khí, quạt làm mát,…  
https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/10/mlkk1-873x720.jpg

A. Mục đích DIY Thực trạng và giải pháp Tình trạng ô nhiễm không khí ngày một trầm trọng. Do đó, nhu cầu về các thiết bị làm sạch không khí của người dân tăng cao. Trong khoá học Thiết kế và phát triển sản phẩm của HSA, các học viên đã được thực hiện dự án máy lọc không khí. Dự án này nhằm áp dụng các kiến thức lý thuyết vào sản phẩm...