HomeCategory

Cases & Reports là các bài học tình huống & báo cáo dựa trên phân tích các trường hợp thực tế điển hình trong lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D nói riêng và trong ngành công nghiệp, sản xuất nói chung. Chuyên mục này bao gồm: case studies (thu thập thực tế) và technical/project/market reports. Qua các bài viết này, người đọc sẽ thu được: Hiểu được cách làm của các doanh nghiệp trên thực tế Có được đánh giá, phân tích sâu từ chuyên gia Rút ra bài học cho riêng mình Vận dụng linh hoạt vào công việc
https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/10/meslab.vn-thiet-ke-phat-trien-san-pham-rd-9.jpg

A. Mục đích dự án Điều hòa không khí là thiết bị gia dụng quan trọng, là tiện nghi thiết yếu cho mỗi gia đình, nhất là vào mùa hè nắng nóng. Nhu cầu tìm hiểu sản phẩm (ở cấp độ doanh nghiệp) Do nhu cầu thị trường trong nước tăng cao, ngày càng nhiều nhà sản xuất nội địa đã bày tỏ sự quan tâm tìm hiểu cũng như đã tham gia vào ngành...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/01/Picture1.png

A. Mục đích dự án Dự án Coolice nhằm đáp ứng nhu cầu cho những người có thu nhập thấp hoặc thường xuyên thay đổi chỗ ở. Những người này có thể không có điều kiện để lắp điều hòa. Coolice được lập ra để đáp ứng tiêu chí rẻ, làm mát tốt hơn quạt và dễ dàng di chuyển.  Vấn đề tạo lập bài toán, tham khảo ý kiến khách hàng, lên thông số...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/07/image67-1.png

Coolie Meslab 2015 là một sản phẩm được chế tạo để đáp ứng nhu cầu cho những người có thu nhập thấp hoặc thường xuyên thay đổi chỗ ở (sinh viên, bán hàng…) – vốn không có khả năng hoặc không thích hợp để lắp điều hòa nhưng cần làm mát tốt hơn quạt thông thường. Sản phẩm hoàn thiện có khả năng hoạt động ổn định, đủ mát, cơ động và chi phí chế tạo nhỏ.