Nova @ MES LAB

Nova là sáng lập viên & người quản trị diễn đàn MES LAB đồng thời là người điều hành các hoạt động sáng tạo tại bộ phận R&D của Công ty MES LAB. Tuan Tran (aka Nova), Ph.D @ Dongguk University, Seoul, Korea Founder & CEO @ MES LAB, Novatime & DK Shop Expertise: Industrial & Systems Engineering, Materials Science, Manufacturing, Web Development, Product Design & Development, Service Integration, R&D Organization, Innovation Deployment Contact: Web: https://meslab.vn FB profile: facebook.com/nova.novatime FB page: facebook.com/tuan.nova.meslab

Posts By Nova @ MES LAB

More Posts

Copyright © 2019 MES LAB. Address: An Lac Building, 368B Quang Trung Street, Ha Dong District, Ha Noi, Vietnam
Hotline: 0917.51.9900 | Email: meslab@meslab.vn

To Top