Lưu trữ (Archives)

Aras Innovator – phần mềm quản lý đa chức năng

Hình thành và phát triển sản phẩm mới (NPDI- New Product Development and Introduction) gồm nhiều chức năng, quá trình hợp tác để mang đến một sản phẩm hay dịch vụ mới ra thị trường. NPDI bắt đầu trong giai đoạn phát triển mẫu ý tưởng và thường là giai đoạn đầu tiên trong quá trình PLM.

Phần mềm aras innovator
Phần mềm aras innovator

Aras & NPDI cho bạn các giải pháp:

– Hợp lý hóa khâu tổ chức công việc và tự động hóa các quá trình kỹ thuật và kinh doanh;

– Dự báo chu kỳ phát triển sản phẩm, rút ngắn thời gian đưa ra thị trường và giảm thiểu rủi ro;

– Tích hợp PLM, ERP, CRM và chuỗi cung ứng đảm bảo sự liên kết với yêu cầu của khách hàng;

– Tích hợp với quản lý nhu cầu, đánh giá và phân tích sản phẩm, quản lý dữ liệu sản phẩm, quản lý tập tin CAD, kỹ thuật hệ thống, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý cấu hình, quản lý rủi ro, giám sát chất lượng và kế hoạch, phát triển sản phẩm toàn cầu, tuân thủ quy định và môi trường, quản lý danh sách vật liệu.

WMT @ MES Lab.